Älska pocket, 2021-11-04

Vår bästa tid – bokcirkelfrågor

Skriv ut

  1. Hos vem av personerna i romanen ligger dina sympatier? Ändras det under läsningens gång?
  2. Hur skulle du beskriva Alix respektive Emiras relation till Alix dotter Briar?
  3. Vår bästa tid har beskrivits som en roman om vardagsrasism och det som brukar kallas ”white savior complex”. På vilket sätt tematiseras dessa frågor i romanhandlingen?
  4. Vilka andra frågor upplever du som centrala i boken?
  5. Hur upplever du romanfiguren Kelley? Litar du på honom? Om inte, ligger problemet i din blick eller hos Kelley själv?
  6. Alix och Kelley vill båda lägga upp filmen som visar Emira i affären på sociala medier, men Emira vill det inte. Vad ligger bakom de tre personernas olika inställning? Vad föreställer de sig skulle ske om filmen blev viral?
  7. Som barnflicka är man anställd, men förväntas samtidigt vara en del av familjen man arbetar åt. Vilka problem kan uppstå när ett jobb, som Emiras, förväntas se ut som en relation på ytan?
  8. Känns Vår bästa tid som en typisk amerikansk berättelse? Vilka delar skulle lika gärna kunna utspela sig i Sverige?
  9. Kiley Reid avslutar sin roman med raden: ”andra dagar befarade Emira att om Briar någonsin hade svårt att hitta sig själv skulle hon förmodligen bara betala någon att göra det åt henne.” Vad menar Emira i den här meningen? Är det en trolig framtidsbild?