Älska pocket, 2020-09-30

Systerklockorna – bokcirkelfrågor

Skriv ut bokcirkelfrågorna

  1. Systerklockorna utspelar sig i Gudbrandsdalen i Norge under sent artonhundratal – hur påverkar miljön och tidpunkten berättelsen?
  2. Boken inleds med legenden om systerklockorna och siamestvillingarna Halfrid och Gunhild. Legenden har gått i arv i generationer, på vilket sätt är den ständigt närvarande i bybornas liv?
  3. Astrid är ättling till tvillingarna och en viktig huvudperson – vilken betydelse får hon i boken som ung kvinna i en brytningstid mellan det gamla och nya?
  4. Hur skulle du beskriva språket i Systerklockorna, dramatiskt, lågmält? Hur fungerar språket för det Mytting vill berätta?
  5. Den lilla sammansvetsade bygden öppnas plötsligt upp för omvärlden. Vilken roll spelar prästen Kai och tysken Gerhard i byns utveckling?
  6. Tycker du att det finns ett budskap i Systerklockorna? Finns det paralleller att dra till samtidens Norge.