Älska pocket, 2020-10-07

Romanerna om Patrick Melrose – bokcirkelfrågor

Skriv ut bokcirkelfrågorna

  1. Varför ger Eleanor efter för David i Glöm det? Och underkastar sig David något annat än minnet av sin far?
  2. På vilket sätt kan man säga att Patrick blir räddad av sin fantasi när hans pappa förgriper sig på honom och vilken effekt har denna mekanism därefter på hans sätt att se på världen?
  3. I slutet av Glöm det ser Eleanor hur Bridget försöker att smyga iväg och träffa Barry ”som om hon vore fri”. Vore alla huvudkaraktärer ”fria” om det inte vore för lockelsen av pengar och status?
  4. Hur skulle du beskriva miljön romanen utspelar sig i och hur påverkar det berättelsen?
  5. Vad är det som gör författarens bild av beroende unikt i Dåliga nyheter? Hur reagerade du när det beskrevs hur Patricks beroende tilltog?
  6. Vad känner du till om författaren? Påverkar det din läsning av boken? Hur/varför? Tycker du att det är viktigt att veta något om författaren innan du börjar läsa?
  7. Patrick tror att hans far utsattes för sexuella övergrepp som barn och pratar med Anne om förlåtelse. Vems parti tar du i den diskussionen?
  8. Vilken känsla hade du när du hade läst ut boken, har den förmedlat några nya insikter?
  9. Skulle du rekommendera boken till någon annan? Varför/varför inte?