Älska pocket, 2020-09-29

Queenie – bokcirkelfrågor

Skriv ut bokcirkelfrågorna

  1. Tycker du att karaktärerna i Queenie känns realistiskt skildrade?
  2. Vad kunde du ta till dig av innehållet i den här berättelsen?
  3. Boken har många samtidsmarkörer och känns väldigt mycket här och nu. Kommer en framtida läsare kunna känna igen sig i den?
  4. Hur mycket liknar de engelska förutsättningarna för Queenie hur det ser ut här i Sverige idag?
  5. Huvudpersonen Queenie Jenkins är en tjugofemårig svart Londonbo. Hennes umbäranden aktualiserar viktiga frågor som rör klass, rasism, sexism. Har författaren lyckats skriva in det på ett bra sätt, eller lyser dessa samhällsfrågor igenom för mycket?
  6. Humorn är såklart en viktig ingrediens. Vad uppnår man genom att skriva roligt och tillgängligt om allvarsamma tunga, svåra ämnen? Riskerar man med det underhållande att det kan upplevas som för ytligt?
  7. Boken har liknats vid en ny Bridget Jones för vår tid. Håller du med om den jämförelsen?
  8. På vilket sätt skulle du säga att huvudpersonens dåliga självkänsla ligger till grund för att hon söker bekräftelse på ett sätt som ibland blir destruktivt?