Älska pocket, 2020-09-29

Normala människor – bokcirkelfrågor

Skriv ut bokcirkelfrågorna

  1. Vad tror ni att författaren vill säga genom att kalla boken Normala människor?
  2. Hur tror ni att Mariannes familj har påverkat hennes sätt att relatera till andra människor?
  3. Vad tänker ni om sättet Connell behandlar Marianne på i början av boken?
  4. Hur går era tankar om kommunikationen och de sviktande maktförhållandena i Connells och Mariannes relation?
  5. Hur påverkar berättarstrukturen och hoppen framåt i tiden er läsupplevelse?