Älska pocket, 2020-09-30

Männen i mitt liv – bokcirkelfrågor

Skriv ut bokcirkelfrågorna

  1. Redan tidigt får Sonia lära sig om samhällets förväntningar på den kvinnliga sexualiteten. Vad skulle du säga att hon gör med den vetskapen? Anpassar hon sig eller bryter hon mot det som anses konventionellt?
  2. Vi får möta Sonia som ung tonåring, student och vuxen. Hur ser hennes utveckling ut i boken? Finns det någon?
  3. Hade en manlig författare kunnat skriva om en kvinna på det här sättet? Och vad hade det gjort med läsningen om huvudkaraktären istället varit en man? Förklara hur du tänker!
  4. Finns det någon särskild scen eller karaktär (eller siffra) du fastnade lite extra för? Varför?
  5. Vem handlar egentligen boken om? Männen eller Sonia?
  6. Vad tyckte du om slutet?