Älska pocket, 2020-09-29

Lite död runt ögonen – bokcirkelfrågor

Skriv ut bokcirkelfrågorna

  1. Boken beskriver Stockholms skuggsida, en värld fylld av missbruk, brott och våld. Känns det trovärdigt? Vad får er att känna så?
  2. Hur upplever ni relationen mellan Arto och Bodil?
  3. Skulle ni säga att Arto är en bra pappa? Varför/varför inte? Ge något exempel.
  4. Arto anser själv att han handlar för Bodils bästa, håller ni med honom?
  5. Vad skulle ni ha gjort om ni var i samma situation som Arto?
  6. Vad tyckte ni om bokens slut? Hur tror ni att det kommer att gå?