Älska pocket, 2020-09-30

Kirke – bokcirkelfrågor

Skriv ut bokcirkelfrågorna

  1. ”När jag föddes existerade inte ordet för det jag var.” Så lyder romanens första mening. Kirke har en stark underdogkänsla. Hur tar den sig uttryck och vilka olika anledningar finns det till att hon känner som hon gör?
  2. Att Madeline Miller kan och älskar den antika historien är det ingen tvekan om och hennes upproriska Kirke är fylld av klokhet och humor. Vill du dela med dig av några passager du fastande speciellt för?
  3. Man behöver inte ha några förhandskunskaper av Iliaden och Odysséen, det är bara att glida med i Kirke, men om du hade förkunskaper, hur har din bild av dessa klassiker ändrats efter läsningen?
  4. Kirke är en människa av kött och blod som är lätt att relatera till oavsett den tid hon lever i. Hur har Madeline Miller burit sig åt för att lyckas med detta?
  5. Kirke är också en fin skildring av att bli mamma. Hur är detta speciellt för just Kirke?
  6. ”Jag hade själv känt den sortens män. Jag hade förpassat dem till stian.” Kirke har kallats en #metoo-roman men är skriven innan #metoo. Vad finns det mer för tecken på kvinnokraft i romanen?