Älska pocket, 2020-09-29

Jag hade så mycket – bokcirkelfrågor

Skriv ut bokcirkelfrågor

  1. Hur uppfattar du Monika, huvudpersonen i Jag hade så mycket? Vilka drivkrafter ligger bakom hennes agerande? Vad är det hos henne som du gillar/ogillar? Ändrar du uppfattning om henne under läsningen?
  2. Familjen, vännerna och männen är alltid närvarande i boken. Fanns det någon person som du fäste dig särskilt vid och varför? Eller någon som irriterade dig?
  3. En stor del av Monikas liv kretsar kring männen hon har relationer med. Vad tycker du om det? Varför tror du att Trude Marstein har valt att berätta på det viset?
  4. Lika viktig som berättelsen är, lika viktigt är sättet den skrivs på. Hur uppfattar du Trude Marsteins berättarstil? Vad driver storyn framåt?
  5. Varje kapitel gör nedslag i olika tidsperioder. Finns det någon scen eller händelse i boken som fastnade mer än andra? Något du reagerade särskilt positivt eller negativt på?
  6. Vilket är ditt slutbetyg? Blir du sugen på att läsa mer av Trude Marstein?