Älska pocket, 2020-09-29

Hovjuvelerarens barn – bokcirkelfrågor

Skriv ut bokcirkelfrågorna

  1. Gunnars far är en oförglömlig herre. På vilket sätt påverkades hans liv och sätt att vara av allt det som drabbade honom och hans familj?
  2. Fundera på relationen mellan far och son. Varför blir det viktigt för Gunnar Bolin att ta reda på så mycket om släkten?
  3. Det är många kvinnor i centrum i boken. Bland annat författarens farmor Karin och hans fars mormor Maria. Hur ser du på kvinnoporträtten? Är de typiska för sin tid? Hur ser du på klassfrågan i boken? Hur klarar överklassflickan Karin att bli hemmafru?
  4. En stor del av boken kretsar kring det som händer i Österrike före och efter andra världskriget kriget. Vilka tankar väcker detta dramatiska förlopp hos en modern läsare?
  5. Boken är huvudsakligen en fackbok, men den innehåller också scener där författaren dramatiserar historien. Diskutera hur detta grepp fungerar och varför det var nödvändigt för författaren att skriva boken på detta vis?
  6. Denna släkthistoria skiljer sig en hel del från många, mer typiskt svenska, släktberättelser, i det att den utspelar sig över hela Europa, och inte bara i Sverige. Jämför släkten Bolins erfarenheter av krig och världspolitiska händelser med de erfarenheter man hade i Sverige av samma händelser.