Älska pocket, 2020-10-01

Herravälde – bokcirkelfrågor

Skriv ut bokcirkelfrågorna

  1. I början av drabbas Fredric Svedjeland av ett slaganfall och hela tillvaron för hans fru Alice skakas om. Hur tror du att det var som ung kvinna på 20-talet att träda in som direktör i sin makes ställe?
  2. En dag dyker Halvard upp på herrgården, den kärlek som Alice aldrig kunnat släppa. Hur upplever du hennes längtan efter honom?
  3. Halvard och Torkel kommer tillbaka till gården med häften om kollektivavtal och Internationalen, som de ger till pigan Brita. Men vilken betydelse hade alla arbetande kvinnor i politiken?
  4. Pigan Brita tar varje chans hon får att bli oumbärlig i Alices hushåll. Varför tror du att hon ändå faller för tidningsmannen Gustaf och säljer uppgifter om sin arbetsgivare?
  5. Thomasine anländer till gården som en frisk fläkt. Hon är konstnär och hon har haft en kärlekshistoria med en annan kvinna. Ändå ser hon uppdraget att måla paret Svedjelands porträtt som sin enda chans att bli fri – varför är det så?
  6. Herravälde utspelar sig i 1920-talets Sverige när kvinnor precis hade fått rösträtt. På vilket sätt är det tydligt att de tre kvinnorna i romanen befinner sig i en brytningstid mellan det gamla och nya?