Älska pocket, 2020-09-25

Gun love – bokcirkelfrågor

Skriv ut bokcirkelfrågorna

  1. Hur påverkas Pearl av sin hemsituation? Ändrar hennes berättelse din uppfattning av hur ett hem ska se ut?
  2. Vilka likheter och olikheter finns mellan Pearl och April May? Hade du en liknande vänskap i samma ålder?
  3. Tycker du att Margot en bra mamma? Hur kommer det sig att hon och Pearl är hemlösa?
  4. När Pearl träffar Eli förändras hennes liv helt. Hur skiljer sig hennes och mammans förväntningar om kärlek åt?
  5. Diskutera maktförhållandet mellan människorna i romanen. Varför är Margot så sårbar inför Eli? Varför får pastor Rex en sådan maktställning?
  6. Vapenvåldet i USA är en central fråga i Gun love. På vilket sätt kan en roman bättre skildra verkligheten än en faktabok?