Älska pocket, 2020-10-07

En droppe midnatt – bokcirkelfrågor

Skriv ut bokcirkelfrågorna

 1. Boken heter En droppe midnatt, hur tänker du kring titeln? Och kring undertiteln En familjebiografi
 2. Sökandet efter identitet en viktig förutsättning för boken, varför är identiteten så viktig för Jason och hur kopplar han den till sitt ursprung? Vilka olika stadier av identitetsskapande går Jason igenom under sin uppväxt och vad får honom att som vuxen åka till USA på jakt efter ett slutgiltigt svar?
 3. På vilket sätt är rapmusiken och hiphopkulturen viktig för Jason i hans ungdomliga försök att forma sin identitet? Vad får hans första framträdande på Tunadiscot för betydelse? Varför är det så ödeläggande när han får avslag av en musikproducent i New York på 90-talet?
 4. Slaveriet i Södern är ett ofta återkommande ämne i boken, hur har det påverkat familjens historia? Hur präglar det Jasons resa till USA? Vilka paralleller finns det mellan slaveriet och hur den svarta befolkningen har det i USA idag, som det skildras i boken?
 5. Under sin uppväxt utsätts Jason för rasism från flera håll, till exempel det han kallar för pigmentokratin under mellanstadietiden på Tunaskolan. Hur påverkar detta och andra senare händelser honom och hans självbild? Hur kan detta jämföras med pappans erfarenheter under hans egen uppväxt?
 6. Hur ser Jason på föräldrarnas relation? Hur återger de själva den och den rasism de utsätts för som ett ”interracial couple”, på hemmaplan och borta? Hur reagerar deras respektive familjer på förhållandet?
 7. ”Ett tag trodde jag till och med att jag var svart”, säger mamman. Vad är det som får henne att känna på det viset? Hur kan detta jämföras med Jasons syn på sin egen hudfärg?
 8. Vad har pappan för relation till hemlandet USA och den familj som är kvar där? Vad symboliserar breven som pappan har i den röda resväskan på vinden? Vad avslöjar de om relationen mellan pappan och farfadern? Hur kan denna jämföras med Jasons relation till sin egen pappa?
 9. Vad får Jason att plocka med sig en bomullstuss från Allendale? Vad symboliserar den för honom, tror du? Hur kommer det sig att hans pappa blir så upprörd över ”souveniren”?
 10. ”Att vara svart i Afrika är mer naturligt för mig än att vara svart i USA”, säger Farbror Obi. På flera ställen i boken reflekterar Jason över det faktum att hur han ser på sin hudfärg hänger ihop med var han befinner sig, på vilket sätt?

Bonusfrågor:

 1. På vilka sätt blandas olika språk i boken? Svenska, engelska, dialekter och liknande? Vad får det för effekter?
 2. ”Det finns ingen marknad för en sådan bok […] Skriv en deckare”, säger Jasons far om hans bokprojekt. Vad är det som ändå får honom att börja skriva boken, tror du?
 3. Många olika människor, släktingar och andra, kommer till tals i boken. Vems berättelser är mest intressanta tycker du?
 4. Jason beskriver sig vid ett tillfälle i boken som en mammaspojke, hur tror ändå att du det kommer sig att boken handlar mer om hur relationen till fadern ser ut?
 5. Varför skickar Jasons farmor Madame sina fyra barn till Nigeria? Hur beskriver Jasons pappa upplevelserna där och hemkomsten till USA sex år senare?