Älska pocket, 2020-10-07

Efter skandalen – bokcirkelfrågor

Skriv ut bokcirkelfrågorna

  1. Huvudpersonerna i Efter skandalen kommer från privilegierade miljöer: James och Tom gick på Eton College och Sophie träffade James vid universitetet i Oxford. Har det någon betydelse för hur du uppfattar dem?
  2. Ett tema i boken är det som syns och det som döljs eller hålls hemligt. Ett exempel är inledningsscenen när Kate dragit av sig peruken och sina svarta pumps och blir ”mer mig själv” (s 10). Eller James prydliga yta kontra hans hemliga förflutna. På vilka andra sätt tycker du att denna dubbelhet kommer fram i berättelsen?
  3. Efter skandalen kom ut mitt i metoo-rörelsen och efter anklagelserna mot Hollywoodproducenten Harvey Weinstein och i Sverige den så kallade Kulturprofilen. På vilket sätt missbrukar vissa män i boken sin maktposition? Varför tror du att James Whitehouse handlar som han gör?
  4. Kvinnorna i boken ställs alla inför olika vägval. Tror du att de hade kunnat välja andra vägar än dem de tog?
  5. Ett annat tema i Efter skandalen är frågan om vad som är sanning eller lögn. Diskutera i grupp hur sanningen anpassas och bearbetas av de olika huvudpersonerna.
  6. Hur upplevde du Kate efter att du insett att hon var en opålitlig berättare? Förändrade det din bild av henne och hennes historia?