Älska pocket, 2020-09-29

Bungalow – bokcirkelfrågor

Skriv ut bokcirkelfrågorna

  1. I Bungalow får vi följa huvudpersonen Kalle på både en inre och en yttre resa. Hur örändras han längs vägen? Förändras din uppfattning om honom, och i så fall hur?
  2. I tillbakablickar får vi veta mer om Kalles barndom och bakgrund. Var det någon scen som berörde dig särskilt starkt? I vilken utsträckning tror du att vi formas av vår bakgrund?
  3. Kalle är på sätt och vis urtypen för en opålitlig berättare, även om det inte är helt klart från början. Upplevde du att det var någon särskild händelse eller scen som fick dig att börja tvivla på hans bild av verkligheten, inte minst hans syn på sitt missbruk?
  4. Vi får möta tre generationer kvinnor i Kalles liv: dottern Jenny, exfrun Maria och mamman. Hur tycker du att de skildras? Särskilt bilden av Kalles mamma är kluven och vi får se olika sidor av henne under bokens gång. Ser du henne som en sympatisk eller osympatisk karaktär?
  5. Mot slutet av boken återser Kalle Anna, en kvinna som han mötte som ung och aldrig kunnat glömma. Tror du att han kommer att möta henne igen, eller tror du att han och Maria kommer att hitta tillbaka till varandra? Vad hoppas du på? Vad tror du kommer att hända med Kalles relation till Jenny?
  6. Författaren öppnar för möjligheten att Kalle faktiskt förändrats av sin resa, att han gjort upp med sitt förflutna. Vad tror du, är det en förändring som kommer att bestå? Tror du att hans relation till familjen går att reparera?