Toni Morrison

Toni Morrison föddes 1931 som Chloe Anthony Wofford i Ohio, som det andra av fyra barn i en arbetarfamilj. Hon var tidigt litterärt intresserad och genomförde studier vid Howard- och Cornelluniversiteten. Morrison har genom åren haft en gedigen karriär som lärare vid universiteten Texas Southern, Howard och Yale och som professor vid Princeton University. Hon har även varit verksam som förlagsredaktör vid Random House, kritiker och flitig föreläsare med afroamerikansk litteratur som specialitet.

Morrison debuterade 1970 som romanförfattare och vann snart gehör hos såväl kritiker som en bredare publik för sin episka kraft, träffsäkra dialog, sina poetiskt laddade och nyansrika skildringar av det svarta USA.

Toni Morrison avled 2019. Hon blev 88 år gammal.

På svenska finns följande titlar:

Solomons sång (1978)

Sula (1980)

Tjärdocka (1982)

Älskade (1988)

Jazz (1993)

De blåaste ögonen (1994)

Mörkt spel (1993)

Paradis (1999)

Kärlek (2004)

En välsignelse (oktober 2009)

Hem (2013)

Gud hjälpe barnet (2016)

Utgivning

Nyheter om författaren

Toni Morrison

Toni Morrison föddes 1931 som Chloe Anthony Wofford i Ohio, som det andra av fyra barn i en arbetarfamilj. Hon var tidigt litterärt intresserad och genomförde studier vid Howard- och Cornelluniversiteten. Morrison har genom åren haft en gedigen karriär som lärare vid universiteten Texas Southern, Howard och Yale och som professor vid Princeton University. Hon har även varit verksam som förlagsredaktör vid Random House, kritiker och flitig föreläsare med afroamerikansk litteratur som specialitet.

Morrison debuterade 1970 som romanförfattare och vann snart gehör hos såväl kritiker som en bredare publik för sin episka kraft, träffsäkra dialog, sina poetiskt laddade och nyansrika skildringar av det svarta USA.

Toni Morrison avled 2019. Hon blev 88 år gammal.

På svenska finns följande titlar:

Solomons sång (1978)

Sula (1980)

Tjärdocka (1982)

Älskade (1988)

Jazz (1993)

De blåaste ögonen (1994)

Mörkt spel (1993)

Paradis (1999)

Kärlek (2004)

En välsignelse (oktober 2009)

Hem (2013)

Gud hjälpe barnet (2016)

Utgivning

Nyheter om författaren

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare