Göran Rosenberg

Göran Rosenberg, född 1948 i Södertälje, är journalist och författare. Han har tidigare varit chefredaktör för Moderna Tider och är en av våra skarpaste samhällskritiker och debattörer. Sedan 1999 är han fristående journalist och författare.

Bland hans böcker märks Friare kan ingen vara (1991), Det förlorade landet (1996), Plikten profiten och konsten att vara människa (2003) och Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz (2012). 2021 utkom han med Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek.

År 2000 blev Göran Rosenberg hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Han har tilldelats ett flertal stora utmärkelser och priser. Bland dem finns Stora journalistpriset, Publicistklubbens stora pris, Samfundet de nios essäpris, ett essäpris från Svenska Akademien och Gerhard Bonniers pris för kulturjournalistik.

2012 belönades hans bok Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz med Augustpriset och 2022 tilldelades han Axel Hirschs pris från Svenska Akademien. 2022 tilldelades han även Letterstedtska författarpriset av Kungliga vetenskapsakademien för Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek.

2022 tilldelades Göran Rosenberg Magdalena Ribbings Minnesfonds stipendium för sin djupa ”kunskap, intellektuella skärpa och engagemang för mänskliga rättigheter”.

Utgivning

Nyheter om författaren

Göran Rosenberg Foto: Cato Lein

Göran Rosenberg

Göran Rosenberg, född 1948 i Södertälje, är journalist och författare. Han har tidigare varit chefredaktör för Moderna Tider och är en av våra skarpaste samhällskritiker och debattörer. Sedan 1999 är han fristående journalist och författare.

Bland hans böcker märks Friare kan ingen vara (1991), Det förlorade landet (1996), Plikten profiten och konsten att vara människa (2003) och Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz (2012). 2021 utkom han med Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek.

År 2000 blev Göran Rosenberg hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Han har tilldelats ett flertal stora utmärkelser och priser. Bland dem finns Stora journalistpriset, Publicistklubbens stora pris, Samfundet de nios essäpris, ett essäpris från Svenska Akademien och Gerhard Bonniers pris för kulturjournalistik.

2012 belönades hans bok Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz med Augustpriset och 2022 tilldelades han Axel Hirschs pris från Svenska Akademien. 2022 tilldelades han även Letterstedtska författarpriset av Kungliga vetenskapsakademien för Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek.

2022 tilldelades Göran Rosenberg Magdalena Ribbings Minnesfonds stipendium för sin djupa ”kunskap, intellektuella skärpa och engagemang för mänskliga rättigheter”.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare