Marit Paulsen

Marit Paulsen föddes i Norge 1939. Hon har varit utsvultet krigsbarn, lågavlönad skiftarbetare, hårt slitande bondkäring, älskad och hatad författare och opinionsbildare. År 1995 utsågs hon till teknologie hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola och 2004 till veterinärmedicinsk hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Under fem år var Marit Paulsen ledamot av Europaparlamentet och starkt engagerad i jordbruksfrågor på alla tänkbara sätt och nivåer. Hon är återigen aktuell i EU-sammanhang genom att ställa upp i valet 2009.

Utgivning

Marit Paulsen

Marit Paulsen föddes i Norge 1939. Hon har varit utsvultet krigsbarn, lågavlönad skiftarbetare, hårt slitande bondkäring, älskad och hatad författare och opinionsbildare. År 1995 utsågs hon till teknologie hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola och 2004 till veterinärmedicinsk hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Under fem år var Marit Paulsen ledamot av Europaparlamentet och starkt engagerad i jordbruksfrågor på alla tänkbara sätt och nivåer. Hon är återigen aktuell i EU-sammanhang genom att ställa upp i valet 2009.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare